STORT TACK TILL ALLA SOM BIDROG NÄR VI SAMLADE IN 4400 KR TILL ROSA BANDET INSAMLINGEN!!

STORT TACK TILL ALLA ER SOM BIDROG TILL SPIN OF HOPE 2017. TILLSAMMANS LYCKADES VI SAMLA IN 15.000 KR TILL BARNCANCERFONDEN!!!
TACK TILL ALLA SOM BIDROG I VÅR ROSA BANDET INSAMLING!! VI LYCKADES TILLSAMMANS SAMLA IN 5775 KR TILL BRÖSTCANCERFONDEN!!

VI PÅ BERGA SAMLADE IN 15 340 KR PÅ SPIN OF HOPE!!! TACK TILL ALLA ER SOM VAR MED OCH BIDROG TILL BARNCANCERFONDEN!!!